Datum:
Overtredingen.nl overtredingen.nl

Home    |     Snelheid      |     Verkeer     |     Openbare Orde     |     Flitsers     |     Advies 

  

 

Advies bij alcohol overtredingen

Om rechtsgeldig vast te stellen of iemand onder invloed heeft gereden wordt er gebruik gemaakt van een ademanalyse en bloedproef. Volgens de Wegenverkeerswet (WVW) mag de ademanalyse pas plaatsvinden zodra er de verdenking is dat de bestuurder heeft gedronken. Dit is vastgelegd in artikel 8 van WVW. Voorbeelden van verdenking op alcohol gebruik is bloeddoorlopen ogen, praten met een dubbele tong of slecht rijgedrag zoals slingeren of het maken van verkeersovertredingen.

Het ‘blazen’ wordt niet gezien als de officiŽle ademanalyse maar wordt gezien als ‘eerste verkenning’ op gebruik van alcohol. Indien de politie ambtenaar de verdenking heeft dat de bestuurder gedronken heeft kan de bestuurder gevorderd worden om mee te werken aan een officiŽle ademanalyse. Dikwijls op het politiebureau. U bent verplicht hieraan mee te werken, weigering is een strafbaar feit.

 

20 minuten termijn

De wetgever heeft een procedure voor de ademanalyse voorgeschreven waarin politieambtenaren strikt aan moet houden. Dit ter voorkoming van een veroordeling van een bestuurder met een te hoog alcohol percentage. Een aspect in de procedure is de "20 minuten termijn”. Een officiŽle ademanalyse mag niet eerder plaatsvinden dan 20 minuten na de blaastest. Na 20 minuten wordt niet meer het mondalcoholgehalte en maar het alcoholgehalte van de uitgeademde lucht gemeten. Slechts het laatste gehalte is bepalend voor de strafbaarheid. De rechtspraak hanteert strikt deze regel want bij niet naleving van de genoemde termijn leidt tot vrijspraken. In de praktijk komt dit niet meer zo vaak voor.

Bij verdenking van rijden onder invloed het raadzaam om het dossier voor te leggen aan een juridische expert, zodat deze kan beoordelen of alle formele vereisten in acht zijn genomen.

 
Onbevoegde blaastest
Veel automobilisten die betrapt zijn op rijden onder invloed, kunnen vragen om vrijspraak of kwijtschelding van hun boete. Dat vertelt advocaat Anker, die heeft vastgesteld dat blaastesten vaak zijn uitgevoerd door onbevoegde agenten.  De meeste politiemensen hebben wel het vereiste diploma, maar volgens de wet moeten ze ook nog een uitdrukkelijke aanwijzing van hun korpschef hebben. Dat laatste wordt vaak vergeten, zegt Anker. Anker heeft met succes een rechtzaak gewonnen op dit argument

In 1994 heeft de Hoge Raad de politie daar al op gewezen, aldus Anker. Het OM gaat het arrest nog eens goed bekijken om na te gaan hoeveel blaastesten niet volgens de regels zijn verlopen. Indien de  beschikking ontbreekt zijn de blaastesten niet rechtsgeldig.

 
Beginnende bestuurders

Vanaf 1 januari 2006 gelden er strengere regels voor alcohol in het verkeer. Iedereen die na 30 maart 2002 zijn rijbewijs heeft gehaald of nog gaat halen, geldt de nieuwe alcohollimiet van 0,2‰. Deze limiet geldt voor de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs. Doorgaans bereik je dit percentage na het drinken van ong. 2 glazen alcohol binnen een uur. Op de website van de Jellinek.nl is een promillage calculator beschikbaar gesteld. Deze calculator geeft een benadering hoeveel alcohol je in je bloed hebt zitten.

Beginnende bestuurders die worden betrapt met een alcohol promillage van meer dan 0,2‰ mag niet meer verder rijden. Daarnaast gelden zwaardere straffen voor rijden onder invloed, hieronder vind je een tabel met strafmaten. Met meer dan 0,8‰ alcohol in je bloed, dan volgt een verplichte drie daagse EMA-cursus (Educatieve Maatregel Alcohol) van ongeveer 665 euro!

 
Educatieve Maatregel Alcohol

Wanneer er een alcoholpromillage is geconstateerd tussen de 1,3‰ en 1,8‰ (en beginnend 0,8‰) komt u in aanmerking voor EMA cursus. Bovendien wordt bij een promillage vanaf 1,8‰  de bestuurder eerst naar een psychiater gestuurd voor een onderzoek.

Het doel van deze cursus is herhaling van alcoholgebruik in het verkeer te voorkomen. In de cursus wordt duidelijk gemaakt wat het lichaam doet met alcohol en welke effecten dit heeft op het rijgedrag. Ook wordt stilgestaan bij de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer. De cursus duurt 3 werkdagen (exclusief voorgesprek) en is verspreid over zeven weken. Op deze manier worden de cursisten over een lange periode geconfronteerd met alcohol en verkeer. Wanneer je niet mee werkt aan de EMA cursus wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. De EMA cursussen worden gegeven bij het CBR.

Voor een compleet overzicht met boetes en straffen.

 
De taxi

Wanneer je het rijbewijs toch onverhoopt in moet leveren en je bent erg gehecht aan het gemak van de auto... dan wil ik u een paar (kostbare) suggesties van de hand doen.

De chafffeur.nl is een site waar u een auto met chauffeur kunt huren (in BelgiŽ: Koral)Je kunt ook een student in huren via Easy way.nl. Het tarief gaat in op het moment dat een student bij het vertrek adres aanwezig is. Kosten zijn rond de 20 euro per uur excl. BTW.

De thuisbrengservice heeft een soortgelijke dienstverlening: een chauffeur, afkomstig uit uw eigen regio, reist per openbaar vervoer naar het door u opgegeven ophaaladres. U stapt achterin in uw eigen auto en wordt vervolgens veilig thuisgebracht. De chauffeur parkeert de auto op de aangewezen/gewenste plek en gaat vervolgens op eigen gelegenheid naar huis. De kosten bedragen ongeveer 75-95 euro per rit. Voor nog meer taxi chauffeurs-faciliteiten of taxi-startpagina.nl.

 


Copyright Overtredingen.nl    |    Onze linkpartners   |   Contact    In de media  |   Disclaimer