Datum:
Overtredingen.nl overtredingen.nl

Home    |     Snelheid      |     Verkeer     |     Openbare Orde     |     Flitsers     |     Advies 

 

 

Snelheidsovertredingen in Belgie

Sinds 31 maart 2006 bestaan er in Belgie vier verschillende categorieŽn overtredingen:
- overtredingen 1e graad
- overtredingen 2e graad
- overtredingen 3e graad
- overtredingen 4e graad

De graden worden vast gesteld door de dienstdoende politie. Hoe groter de kans op ongelukken hoe hoger de graad.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke schikking voorgesteld. De boetezegels zijn afgeschaft. Ze zijn vervangen door de betaling met overschrijving of de E-betaling met bank- of kredietkaart (via Q).Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen.  Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank. Wie een overtreding van de 4e graad begaat, wordt in principe altijd gedagvaard.

Buitenlanders moeten steeds contant betalen. Kunt u het bedrag niet ter stond betalen dan wordt het voertuig ingehouden en kan later door de rechter zelfs verbeurd verklaard worden.

 

A. BOETETARIEVEN (exclusief snelheidsovertredingen)

overtredingen.nl

*) Niet mogelijk voor Belgen. In principe wordt altijd gedagvaard.
**) Niet noodzakelijk tenzij motivatie in vonnis.

 

B. SNELHEIDSOVERTREDINGEN

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf:

    - snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 50 euro;

    - snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u :

      50 euro + 10 euro voor elke bijkomende km/u.
 

b. op andere wegen:

    - snelheidsoverschrijding tot 10 km/u : 50 euro;

    - snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u :

      50 euro + 5 euro voor elke bijkomende km/u.

 

 

Samenvatting
 

overtredingen.nl

*) Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in BelgiŽ kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen.

**) Bij dagvaarding voor de rechtbank

***) Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis

****) In opdracht van het parket

 

Uiteraard is voorkomen beter dan blussen! laat je niet verrassen zie hier voor actuele flitsinformatie in belgie >>

overtredingen.nl

*) Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in BelgiŽ kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen.

**) Bij dagvaarding voor de rechtbank

***) Een rechter kan in uitzonderlijke gevallen afwijken mits uitdrukkelijke motivatie in het vonnis

****) In opdracht van het parket

 

Meer informatie : Wegcode.be

 

 
 

Copyright Overtredingen.nl    |    Onze linkpartners   |   Contact    In de media  |   Disclaimer