Datum:
Overtredingen.nl overtredingen.nl

Home    |     Snelheid      |     Verkeer     |     Openbare Orde     |     Flitsers     |     Advies 

  

 

Advies bij snelheidsovertredingen

Begin jaren '90 is de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften in het leven geroepen. Deze voorschriften zijn beter bekend als de "Wet Mulder", vernoemd naar de opsteller. De aanleiding voor deze voorschriften is de zeer hoge werkdruk op het openbaar ministerie omdat in principe iedereen voor de kantonrechter of politierechter moest voorkomen als er te hard was gereden. Dit leidde er toe dat er grote aantalen snelheidduivels de dans ontliepen. In de wet Mulder is er voor gekozen om een scheiding te maken tussen lichte en zware snelheidsovertredingen.
Schikkingsvoorstel CJIB
In het algemeen zijn lichte overtredingen: binnen de bebouwde kom tot 30 km per uur te hard en buiten de bebouwde kom tot 40 km per uur te hard. In deze gevallen is de Wet Mulder is dan van toepassing en worden administratief (geautomatiseerd) door  Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) afgehandeld. Als je het met de schikking niet eens bent kan je in beroep gaan bij de Officier van Justitie (en niet bij CJIB). Binnen 6 weken na verzenddatum van de schikking moet je een schriftelijk beroep instellen. De zelfgeschreven beroepsschrift moet vergezeld gaan met een copy van het schikkingsvoorstel van CJIB en verstuurd worden naar het adres van de Officier van justitie (staat vermeld op de schikking). Op de website van FlitsFlits.nl wordt de procesgang van de Wet Mulder puntsgewijs beschreven.
Invordering rijbewijs

De zwaardere gevallen kunnen ertoe leiden dat je je rijbewijs kwijt raakt. Na een aantal zwaardere overtredingen van meer dan 30 km per uur te hard (en op snelwegen meer dan 40 km) kan de OM besluiten om je rijbewijs in te vorderen. Bij overtredingen van meer dan 50 km per uur en bij staande houding wordt het rijbewijs direct ingenomen. De website verkeersovertredingen.nl gaat in op de actie die genomen kan worden om zo snel mogelijk het rijbewijs weer terug te krijgen.

Door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank kan verzocht worden om voorlopig je rijbewijs terug te krijgen. Meestal wordt dit verzoek binnen een week afgehandeld. Als u geen reeks van zware verkeersovertredingen op uw naam heeft staan kunt u doorgaans binnen 5 werkdagen bij de rechtbank uw rijbewijs ophalen. Het is niet mogelijk om zelf met de auto naar de rechtbank te rijden.... eerst moet je het rijbewijs in bezit hebben alvorens weer achter het stuur te mogen kruipen. Doe je dit wel dan pleegt u een misdrijf.

En de gouden tips...

Op de website van de zwarte kip.com beschrijft een gespecialiseerde verkeersadvocaat over de eerste hulp bij overtredingen. Een van de tips die hij van de hand doet is het beroep doen van zwijgplicht. Mocht u aangehouden worden nadat u een verkeersovertreding heeft begaan is het advies om niets te zeggen. De KLPD zal trachten om de verweten overtreding te laten erkennen. Laat u niet verleiden tot "ja, dat klopt" en geef standaard het antwoord "geen commentaar". Deze niet-erkenning van de overtreding kan in een later stadium goed van pas komen.

Een tip die op flitsservice.nl terug te lezen is is het maken van bezwaar tegen iedere snelheidsovertreding. Door capaciteitsproblemen bij justitie het kan voorkomen dat u niet hoeft te betalen. Bovendien wordt er uitstel van betaling verleend zodra u in beroep gaat. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht zou binnen 16 weken een beslissing moeten horen van het Openbaar Ministerie. Op de site van Onzinboetes.nl zijn een 20-tal voorbeelden van beroepsschriften terug te vinden.

De overheid heeft een website waar je een testje kan doen of het zin heeft om een beroepsprocedure op te starten. Volgens Verkeershandhaving.nl zou dan moeten blijken of je een goede kans maakt of je bezwaar gegrond wordt verklaard...

Tenslotte, in de rechtzaak die daarna volgt bent u niet verplicht om een advocaat in de hand te nemen maar het is wel raadzaam! Voor meer juridisch advies, ga naar de juridische startpagina

Buitenland
Wanneer je buiten de Nederlandse grens woont en je maakt een overtreding in Nederland dan zal het CJIB de buitenlandse overtreder te achterhalen en de schikkingsvoorstel nasturen. Mocht de buitenlandse overtreder niet betalen dan zal per individueel geval bekeken worden of er een actie op wordt genomen. Wel zal de betrokken persoon ter signalering in het opsporingsregister worden opgenomen.

Opgelegde boetes in het buitenland zal het CJIB niet innen.

 

Copyright Overtredingen.nl    |    Onze linkpartners   |   Contact    In de media  |   Disclaimer